Продължете към съдържанието

Композиция

Правила за композиция във фотографията

Композицията във фотографията е свързана с това какво да включите или да оставите извън снимката си. Това е необходимо за да знаете как да построите своя кадър.

В тази статия ще опиша важни правила за композиция във фотографията. Вместо да мислите за тях като за „правила“, помислете за тях като за насоки, за да направите вашите изображения по-привлекателни и визуални.

Композиция с помощта на „Правилото на третините“.

Изразява се в това, че фотографският кадър трябва да се раздели на 9 равни части от двойка успоредни вертикални и хоризонтални линии и съответно важните за композицията елементи трябва да бъдат разположени по протежението на тези линии или в точките, където те се пресичат.   Поставянето на вашия обект извън центъра е много по-интересно от поставянето му в центъра.

Много камери, включително смартфони, могат да наслагват решетка на екрана за да може да постигнете това.  Когато снимате, поставете основния си обект на една от линиите. Или хоризонтално или вертикално. Ако можете, поставете обекта на фокуса си там, където линиите се пресичат.

Запълване на рамката (кадъра).

Запълването на рамката е свързано с приближаването до темата ви. Наистина близо.

Направете основната си тема ясна и отчетлива. Запитайте се, колко небе наистина ви трябва? Колко фон?

Можем да запълним кадъра, като използваме обектив и приближаваме фотографски до обекта. Но често е по-добре да „увеличавате с краката“. Приближете се физически до темата си.

При последваща обработка помислете за изрязването  на вашия обект, за да запълните кадъра.

Дълбочина на кадъра

Дълбочината на кадъра решава каква част от изображението трябва да бъде на фокус. Това не е толкова правило, колкото композиционно решение, което трябва да вземете.

Една малка дълбочина на полето означава, че само малка част от изображението е на фокус, обикновено обектът. Фонът е замъглен.

Голяма дълбочина на кадъра означава, че изображението е във фокус отпред и отзад.

Използвайте малка  дълбочина на кадъра, за да размажете разсейващите фонове. Спортните фотографи замъгляват фона, така че спортистите да изпъкват срещу натоварената тълпа. За да получите малка дълбочината на кадъра, използвайте широк отвор като f2.8 например или по още по широк.

При пейзажната фотография, за да фокусирате цялата сцена, използвайте тясна бленда като f16.

Ориентация

Ориентацията и съотношението на страните определят колко от сцената заснемате в изображение.

Ориентацията се отнася до това дали държите камерата хоризонтално или вертикално. Съотношение на аспектите е размерът на изображението, направено от камерата.

Ако има много вертикални елементи или височина на вашето изображение, използвайте портретна ориентация. Дръжте камерата си вертикално.

Ако има много хоризонтални елементи или ширина на вашето изображение, използвайте пейзажна ориентация. Дръжте камерата си хоризонтално.

Не забравяйте, че имате опция за панорама. Обикновено мислим за панорами като дълги хоризонтални изображения, но те могат да бъдат и вертикални.

Изправете линиите, които трябва да са прави.

Не всички линии в изображението трябва да са прави, но има някои линии, които се очаква да са прави. Например линията на хоризонта в пейзаж. Наклона на хоризонта в изображението веднага се забелязва и разсейва.

Много камери и стативи включват нивелир. Използвайте тези инструменти, за да помогнете да ориентирате камерата си. Също така е лесно да коригирате наклонена линия при последваща обработка.

Правите линии също са важни в архитектурата. Използването на широкоъгълен обектив често изкривява линиите. Оставете място от двете страни на сградата, за да можете да изправите линиите при последваща обработка.

В изображение с много различни линии изберете една, която да бъде вашият основен акцент. Направете тази линия права, дори и останалите да са малко изкривени.

Водещи линии

Очите ни естествено следват линиите в изображението. Водещите линии насочват погледа ни към основната тема. Използвани добре, водещите линии създават усещане за дълбочина.

Линиите могат да бъдат действителни линии или да се подразбират от елементи в сцената.

Понякога линиите са прави и водят директно към обекта. Друг път направлението е кръгово. S-кривите са любими на фотографите.

Водещите линии водят донякъде. Ако линията не води до никъде или извежда окото извън рамката, сменете позицията си. Движете се наляво или надясно или нагоре или надолу.

Диагоналните линии

Диагоналните линии добавят интерес и енергия към композицията на фотографията. Опитайте да снимате линии по силен диагонал, а не направо през кадъра.

Уверете се, че диагоналът ви е очевиден. Малък наклон към линия изглежда като грешка.

Помислете къде линиите се пресичат помежду си. Конвергентните линии привличат окото. Също така помислете къде линиите влизат или излизат от рамката. Понякога фотографите се опитват да въведат ред или да оставят кадъра в ъгъл.

Светлината привлича вниманието


Очите ни естествено отиват до най-ярката част от изображението. Знаейки това се отразява как съставяме изображение. Основната тема трябва да бъде най-ярката част от изображението.

Портретните фотографи използват светкавица или рефлектори, за да подчертаят лицата на своите модели.

При последваща обработка може избирателно да изсветляванте определени части от изображението или да ги потъмнявате.

Минимализъм


Минимализмът е използването на пространството между или около обекти като важен елемент в изображението. Минимализма се превръща в собствен предмет със собствена форма.

Минимализма може да показва мащаб или да предполага емоция като „празнота“.

Понякога е трудно да видим минимализма, защото сме толкова свикнали да се фокусираме върху дадена тема. Опитайте да преобръщате изображенията с главата надолу при последваща обработка. Това ще ви помогне да видите пространство, без да сте прекалено фокусирани върху детайлите на основната си тема.

Симетрия и визуален баланс


Визуалният баланс е връзката между два или повече елемента във вашата композиция. Елементите изглеждат балансирани. Едната не е визуално по-тежка от другата.

Симетричното композиране създава визуален баланс. Лявата половина на изображението съвпада с дясната или горната половина съответства на долната. Отраженията във фотографиите работят толкова добре, защото показват симетрия.

Дори несиметричните изображения се нуждаят от визуален баланс. Балансирайте голям, визуално тежък обект от едната страна на кадъра с много по-малки обекти от другата. Балансирайте елемент на преден план с фонов елемент.

Промяна на перспектива


Перспективата е за това къде се намирате във връзка с вашия предмет. Промяната на перспектива означава да слизате ниско или да се качвате нагоре.

Всеки вижда света от приблизително една и съща гледна точка – на нивото на очите. Можете да направите изображенията по-интересни, като използвате различна перспектива.

Фотографирането от нисък ъгъл прави обекта да изглежда по-мощен.

Движение от ляво на дясно


Ние четем изображения, така както четем текст, от ляво на дясно. Движението в снимката, също трябва да се движи от ляво на дясно в кадъра. Това композиционно правило е особено важно за фотографите на диви животни и спорт.

Не винаги е лесно да заснемате движение от ляво на дясно в реалния свят. Обърнете изображението хоризонтално при обработката, за да създадете движение от ляво на дясно. Това често работи, докато в изображението няма текст.

Шаблон и повторение

Нашите мозъци харесват шаблоните и повторението. Дори налагаме шаблон на произволни елементи. Помислете за забавлението, което имаме да намираме шаблони в облаците. Включването на повторение и шаблон прави нашите фотографски композиции по-силни и интересни.

Повтарянето и шарката често се срещат във форми и цвят.

Може да се наложи да промените перспективата си, за да направите шаблоните. Забележете как промяната на перспектива променя разстоянието или скрива шаблона.

Връзка между елементите


Потърсете интересни взаимоотношения между елементи във вашия кадър.

Например, потърсете напрежение. Два елемента, които изглежда се дърпат един към друг, създават визуално напрежение. Цветовете се сблъскват или има разминаване в размера.

Уличните фотографи често съпоставят елементи. Нещо в околната среда влиза в конфликт с хората на улицата. Това може да създаде хумор или да внуши по-задълбочена идея.

Наслояване


За наслояване търсете елементи, които се подреждат отпред и отзад на вашето изображение. Наслояването добавя дълбочина и измерение.

Наслояването включва добавяне на елемент на преден план към пейзаж. Вместо сцената да е в една и съща плоска равнина, сцената се води от елемент на преден план на зрителя.Скалите или цветята са естествени елементи на преден план.

Слоевете трябва да бъдат визуално разграничени по цвят или светлина. Това помага да се избегнат сливания и позволява на окото лесно да разграничава слоевете.